Jeven har levererat till ett stort antal Chop Chop-restauranger i Sverige. På Chop Chop i Borlänge testades för första gången vårt TurboSwing-filter i kåpan. Detta gav ett mycket lyckat resultat. Nedre bilden till vänster visar att fettet hamnar i fettfiltret istället för i kanalen. För att reducera lukt och fett ytterligare är denna anläggning försedd med ozonrening. Ozon tillförs till samlingskanal ovanför kökskåpan.


PROJEKTBESKRIVNING

Installationsår: 2019

Antal kåpor: 3

Totalt frånluftsflöde: 3000 l/s

Typ av fettfilter: TurboSwingfilter

Ansulex släcksystem

Läs mer om andra lyckade installationer

Jeven har levererat till ett stort antal Chop Chop-restauranger i Sverige. På Chop Chop i Borlänge testades för första gången vårt TurboSwing-filter i kåpan. Detta gav ett mycket lyckat resultat. Nedre bilden till vänster visar att fettet hamnar i fettfiltret istället för i kanalen. För att reducera lukt och fett ytterligare är denna anläggning försedd […]