Liseberg Grand Curiosa är Sveriges mest fantasifulla familjehotell.
Hotellet består av 457 rum, en restaurang med plats för 790 personer och en takbistro med plats för 220 personer. Jeven har fått förtroendet att utforma köksventilationen i nära samarbete med ventilationskonsult och ventilationsentreprenör. Här har man valt den bästa lösningen som kan erbjudas på marknaden idag vad det gäller filtrering av fett och matos – TurboSwing fettfilter i kombination med Airmaid ozonrening. Allt för att få så rena kanaler och så bra energiåtervinning som möjligt i värmeväxlare.
Kåporna är utrustade med Ansulex släcksystem för att säkerställa säkerheten vid eventuell brand.

PROJEKTBESKRIVNING

Installationsår: 2022

Antal kåpor: 16

Totalt frånluftsflöde: 16 500 l/s

80 styck TurboSwingfilter

5 styck ozonaggregat typ AirMaid

7 styck Ansulex släcksystem

Läs mer om andra lyckade installationer

Liseberg Grand Curiosa är Sveriges mest fantasifulla familjehotell.Hotellet består av 457 rum, en restaurang med plats för 790 personer och en takbistro med plats för 220 personer. Jeven har fått förtroendet att utforma köksventilationen i nära samarbete med ventilationskonsult och ventilationsentreprenör. Här har man valt den bästa lösningen som kan erbjudas på marknaden idag vad […]