Visar 1–12 av 15 resultat

Airmaid

Airmaid 500W

Airmaid ozonreningssystem är ett effektivt system för reducering av fett och lukt i imkanaler.  

Jeven-VAV är ett styrsystem som säkerställer energibesparande och behovsstyrd ventilation i det professionella storköket. Genom att övervaka till exempel temperatur i kökskåporna ser systemet behovet av ventilation och kan reglera fläkt eller spjäll. [button text="Fråga oss om en lösning på Jeven-VAV" color="secondary" size="small" style="outline" link="http://jeven.se/kontakt/"]

Produkt

UV-CONTROL

Jeven UV-Control styr och övervakar UV-TurboSwing filter. Med kontinuerlig övervakning av driftstid och UV-ljuskällor säkerställs funktionen på UV-reningen.

Kökskåpor

DISKKÅPOR

Jeven diskkåpor är avsedda för att föra bort fuktig luft och värme från diskmaskiner i diskrum. Diskkåporna finns med stos och galler eller med JPT kondensavskiljare. JPT kondensavskiljare är utvecklad för kåpor över diskmaskiner där det förekommer mycket vattenånga. Diskåporna finns både som tilluftskåpa JSDI och som frånluftskåpa JDI.    

Tillbehör

TRÅDNÄTSFILTER

Jeven trådnätsfilterhus JFA och JFV är filterhus avsedda för enkla kök. Avskiljningen sker genom att luften passerar ett filtermedia av stickad aluminiumtråd. Filterhusen finns för montage mot vägg, JFA, eller för montage centralt i kåpan, JFV. JFA finns i tre storlekar med ett till tre filterceller i varje. JFV finns även det i tre storlekar med två till sex filterceller i varje.

Ansulex brandsläcksystem är speciellt utvecklat för restaurangkök. Släckvätskan reagerar med det varma fettet, kyler ner och förhindrar effektivt återantändning. Ansulex släcksystem finns för alla Jevens kåpor. [button text="Fråga oss om en lösning på släcksystem" color="secondary" size="small" style="outline" link="http://jeven.se/kontakt/"]

Spjäll

Sava

Sava fungerar både som ljuddämpare och spjäll placerade i tillufts- och frånluftskanaler. Sava är en perfekt ljuddämpare som kan monteras vid en renslucka samtidigt som man kan reglera luftmängden i kanalen Sava säljs via ventilationsgrossister i Sverige. Kontakta jeven(at)jeven.se för att hitta en distributör.  

Spjäll

Inno

Inno är ett spjäll för montering i cirkulära kanaler. Tryckfallet justeras genom att variera antalet pluggar i spjället. Spjället är tillverkat i en elastisk skumplast och ger både låg egenljudalstring och hög ljuddämpning. Inno används därför både som spjäll och ljuddämpare. Inno säljs via ventilationsgrossister i Sverige. Kontakta jeven(at)jeven.se för att hitta en distributör

Övriga produkter

Snöskydd

SnöSkydd är avsedd för skydd av inloppskanaler så att snö eller vatten inte kommer in i byggnaden. Tack vare profil- och kammarkonstruktionen, avskiljs snö och vatten effektivt från luftströmmen. SnöSkydds huvudmaterial är aluminium vilket innebär att konstruktionen inte fryser. Luft släpps även in via snöskyddets sidor och botten. Takdelen sluttar utåt. Bottendelen är tillverkad av perforerad aluminium.  Snöskyddets storlek ska vara minst 600 mm högre och bredare än inloppskanalen i väggen. SnöSkydds vattenavskiljningsgrad är över 99% med en ythastighet 0,6 m/sek (VTT:s mätrapport 5.5.2003).

Tillbehör

JCE cyklonfilter

JCE är ett cyklonfilter som är utvecklat för att avskilja fett från matlagningen i professionella kök. Avskiljningen sker genom att den förorenade luften sugs in i en cirkulär tub där det uppstår en cyklon. Partiklarna slungas ut mot cylinderns mantel och den renade luften sugs ut i frånluftskanalen. Tack vare filtrets konstruktion är filtret flamskyddat. Eftersom luftvägarna i filtret hela tiden är fria hålls tryckfallet konstant i ett cyklonfilter. Filtercellerna är enkla att demontera från filterhuset och kan diskas i en vanlig diskmaskin. Filterhuset JCE ansluts har en cirkulär anslutning till frånluftskanalen och är utrustat med injusteringsspjäll och mätuttag. Cyklonfilter rekommenderas i kök med liten belastning där luftflödet hålls konstant vid matlagning.  

Kökskåpor

Cyklonkåpor

Jeven Cyklonkåpor är utrustade med cyklonfilter som är lämpliga i kök med lägre krav på rening. Ett cyklonfilter avskiljer fett genom att luften sugs in i en cirkulär kammare där det uppsåt en virvel. Fett och andra föroreningar slungas ut mot periferin och den renade luften strömmar upp mot imkanal. Underhållet är mycket enkelt då filtercellerna lätt plockas ner från filterhuset och rengörs i diskmaskin. Cyklonkåpor finns både som tilluftskåpa JSI, styrluftskåpa JVI och som frånluftskåpa JLI.